Mango og Sweety

Hvalpe efter Mango Wizz V.D. Beerse Hoeve (Mango) og Raspons Spralliga Subret-ten (Sweety)

4 uger gamle:

 

5 uger gamle. 15.02.2014

 

7 uger gamle, 28.02.2014

d. 06.07.2014: Sweety / Mango kuldet til hvalpetræf

Mango Wizz V.D. Beerse Hoeve

This Will Doo V.D Beerse Hoeve

GBCH Ebbledown Riversleigh

 

 

NLCH DEVDHCH LUCH DECH Ringstone V.D. Beersehoeve

 

Milky Way V.D Beerse Hoeve

DEVDHCH DECH NLCH Xanthos Apple Jack

 

 

DECH Xanthos Lah Di Dah

Respons Spralliga Subret-Ten

Respons Kramiga Kamrat-Ten

Gainwill Marchall

 

 

SECH DKCH SEJCH Respons Vinjett-Ten

 

Respons Qryddiga Qvickrot-Ten

Gleaming Favourite Firebird

 

 

Respons Eminenta Estet-Ten